• Köp enkelt och säkert med Klarna - faktura, delbetalning, kort eller internetbank
Snabbt • Kvalitativt • Fraktfritt över 500 kronor

Integritetspolicy

I den här texten är representerar "Sveakatten" Sveakatten AB. 

A. Introduktion

 1. Våra besökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data och uppgifter, exempelvis namn, mejladress och mer.

 2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången, tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Erkännande

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com)

och ändrades av Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version, samt operativsystem;

 2. information om dina besök och användning av denna hemsida, inklusive referenskällor, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar;

 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress;

 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning och anställning;

 5. information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;

 6. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster;

 7. information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den;

 8. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter;

 9. information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder och innehållet i dina inlägg;

 10. information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida, inklusive dess innehåll och metadata;

 11.  all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet;

 2. att anpassa vår hemsida åt dig;

 3. att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår hemsida;

 4. att skicka varor till dig som du har köpt via vår hemsida;

 5. att leverera tjänster som är köpta via vår hemsida;

 6. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;

 7. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;

 8. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

 9. att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);

 10. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);

 11. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);

 12. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida;

 13. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier;

 14. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår hemsidas privata meddelandetjänst); samt

 15. annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår hemsida, kommer vi att publicera och/eller på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.

Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår hemsida och kan justeras med hemsidans sekretesskontroller.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredjeparts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;

 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);

 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och

 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.

 3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.

 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och

  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

H. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.

 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet, vi accepterar exempelvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en faktura som visar din aktuella adress.

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.

Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredjepartshemsidorannonsering och länkar

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredjepartshemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Vi använder ibland något som kallas för affiliatelänkar. Det betyder att om du klickar på dem och köper något hos sidan som du skickas till, kan vi komma att få betalt för det. Vi kan även komma att få betalt bara av att du klickar på länken och besöker sidan. När vi inkluderar affiliatelänkar i en artikel hittar du information om det, antingen högst upp eller längst ner i artikeln. Anledningen till att vi inkluderar dessa länkar är för att finansiera driften av sidan, och för att se till att innehållet är gratis. Om du har frågor om detta är du välkommen att höra av dig till oss via kontaktformuläret som finns på vår hemsida. 

Om vi har fått betalt för en artikel kommer det att märkas med följande text eller likvärdig text “I samarbete med [företagsnamnet]”. Om vi använder affiliate- eller annonslänkar kommer vi att märka det i början eller slutet av artikeln, eller genom att skriva att det är en annonslänk.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Kakor 

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

 1. Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

  1. vi använder Google Analytics /Google Ads på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker hemsidan / spårar användare när de bläddrar på hemsidan / möjliggör användning av en kundvagn på hemsidan / förbättrar hemsidans användbarhet / analyserar användningen av hemsidan / administrerar hemsidan / förhindrar bedrägerier och förbättrar hemsidans säkerhet / anpassar hemsidan för varje användare / målannonser som kan vara av särskilt intresse för specifika användare, spårar vad användare gör på hemsidan (exempelvis besöker kontaktformulär, lägger produkter i kundvagnen eller liknande } / kontrollerar konvertering (t.ex. om användaren köper något efter att ha klickat på en annons, registrerar sig för nyhetsbrev eller liknande): 

  2. Sessionscookies. Dessa cookies lagrar information om dig medan du besöker webbplatsen, men tas sedan när du stänger ner din webbplats 

Vi sparar för närvarande dessa cookies på din enhet om du väljer att acceptera samtliga cookies i samband med att du besöker Sveakatten för första gången:

Dessa cookies gör att vi kan räkna besök och trafik och därmed ta reda på saker som vilka sidor som är mest populära och hur besökarna rör sig på vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är sammanställd, vilket innebär att den är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kan vi inte ge dig en lika skräddarsydd upplevelse.

NameDomainExpirationDescription
_gagoogle.com2 yearsGoogle Analytics
_gatgoogle.com1 minuteGoogle Analytics
_gidgoogle.com1 dayGoogle Analytics


Vi använder även något som kallas för "sessions"-cookies for att lagra din varukorg, önskelista och liknande saker i takt med att du besöker hemsidan.

 1. De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:
  1. i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;

  2. i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och

  3. i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida. Om du vill ha hjälp med att blockera kakor, eller vill veta mer om de kakor vi använder, kan du höra av dig till oss genom kontaktformuläret på den här hemsidan.

 1. Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

  1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

  2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

  3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

 2. Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidans användbarhet.

Du hittar mer information om hur du tar bort kakor med hjälp av följande länkar:

https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=sv&co=GENIE.Platform%3DDesktop

https://support.mozilla.org/sv/kb/rensa-kakor-och-webbplatsdata-firefox

https://support.apple.com/sv-se/HT201265

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.682569/cookies-browser

Du kan även använda https://www.cookieserve.com/ för att se vilka kakor vi använder på webbplatsen.

N. Ansvarsfriskrivelse

Alla analyser, rapporter och all annan information som tillhandahålls av Sveakatten lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska absolut inte användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att utföra vissa handlingar åt dig själv eller någon annan (eller på eller åt djur). De åsikter, analyser och annan information som du hittar hos Sveakatten är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för dina beslut, tankar eller funderingar. Du bör inhämta råd från licensierade oberoende rådgivare och basera dina beslut utifrån egen erfarenhet och situation. Kontakta även gärna en veterinär om det handlar om djur eller djurs hälsa.

O. Tvist

Alla tvister uppkomna i samband med dessa villkor eller användningen av Sveakatten.se ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

P. Användning av Sveakatten

Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av tjänsterna och webbplatsen.

Genom att acceptera dessa villkor medger du att hålla Sveakatten skadelös för krav som tredje man riktar mot Sveakatten på grund av din användning av Sveakatten.se. Vidare medger du att ersätta Sveakatten för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas Sveakatten genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

Sveakatten lämnar inga garantier avseende tjänsternas eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för Sveakatten materials riktighet.

Sveakatten ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar Sveakatten inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av Sveakatten.se.

Q. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.